Управління освіти Соледарської міської ради

 

Управління освіти

Вас вітає управління освіти Соледарської міської ради

 

Стислий перелік функцій
Управління освіти Соледарської міської ради:

· Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на території Соледарської міської ради з урахуванням особливостей її соціально-культурного середовища.

· Аналіз стану освіти на території Соледарської міської ради, прогнозування розвитку дошкільної, загальної середньої, та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти.

· Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

· Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території Соледарської міської ради.

· Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться на території Соледарської міської ради і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності.

· Проведення атестації дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів усіх типів і форм власності, розташованих на території Соледарської міської ради; оприлюднення результатів атестації.

· Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.

· Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

· Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів, розташованих на території Соледарської міської ради.

· Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і Управління освіти.

· Здійснює управління дошкільними, загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами, розташованими на території Соледарської міської ради.